Najnovije vesti iz opštine Čoka | Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 18°C

Suzbijanje komaraca

Vrednost usluge je 2.997.960,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. 

Postavljanje rampi za invalide

Započeti su radovi na prilazima javnim objektima za osobe sa invaliditetom i otežanim kretanjem u čokanskoj opštini.