Najnovije vesti iz opštine Čoka | Max Info

Postavljanje rampi za invalide

Započeti su radovi na prilazima javnim objektima za osobe sa invaliditetom i otežanim kretanjem u čokanskoj opštini. 

Podela paketa

Juče je u naseljenim mestima čokanske opštine započeta podela paketa hrane i sredstava za higijenu za penzionere, čij

Obaveštenje za penzionere

U toku je priprema paketa hrane i sredstava za higijenu, koji će u najkraćem roku biti isporučeni penzionerima na ter