Najnovije vesti iz opštine Čoka | Max Info

Sanacija ograde na crkvi

Potpisan ugovor o nabavci radova na rekonstrukciji – sanaciji ograde oko objekta rimokatoličke crkve Presvetog Trojst