Apel građanima na području Čoke da predaju nelegalno oružje · Max Info

Apel građanima na području Čoke da predaju nelegalno oružje

Posle nedavnih dramatičnih dešavanja u Srbiji u kojima je tragično nastradalo više osoba, i apela republičkog Ministarstva unutrašnjih poslova građanima da predaju neregistrovano oružje i municiju u najbližu policijsku stanicu, a sve u cilju povećanja stepena bezbednosti, načelnik Policijske uprave Kikinda Pavle Rajkov podsetio je da to podrazumeva da svi vlasnici nelegalno oružje predaju do 8. juna.

sup

 

– Svako može da takvo oružje preda u svojoj policijskoj stanici (PS), npr. ovde u Čoki konkretno, ili da to prijave telefonskim pozivom kako bi pripadnici policije došli na lice mesta i preuzeli to oružje. Prilikom preuzimanja tj. davanja oružja građani nisu dužni da daju podatke o tome; policija podnosi izveštaje, službene beleške, a ukoliko određena osoba to želi biće mu izdata adekvatna potvrda. Dakle, bez naknade i sankcija – precizirao je za Naxi Max radio načelnik Pavle Rajkov.

Na pitanje kakve će biti dalje mere ukoliko građani koji neregistrovano oružje u navedenom roku ne predaju, Rajkov je naglasio da je otkrivanje takvih krivičnih dela iz člana 348 Krivičnog zakonika, i inače stalni zadatak pripadnika policije.

– Građani koji do naznačenog roka ne predaju neregistrovano oružje snosiće sankcije. S tim u vezi valja imati u vidu i da je Ministarstvo pravde dobilo zadatak da se Narodnoj skupštini uputi predlog da sankcije za ovo krivično delo budu znatno povećane – ukazao je Rajkov.

Načelnik Policijske uprave Kikinda je istakao da ovde nije reč samo o sankcijama, već da je najveći razlog predaje oružja bezbednost samih građana, članova njihovih porodica i, uopšte, društvene zajednice u celini, u ovom slučaju građana opštine Čoka.

– Zamolio bih naročito one građane koji posednuju minsko-eksplozivna sredstva da pozovu naše kolege, odnosno pripadnike PS Čoka, kako bi bile preduzete stručne i profesionalne mere bezbednosti pri preuzimanju i daljeg transporta tih sredstava – apelovao je Rajkov.

Prema njegovim rečima, što se tiče PS Čoka, osim neregistrovanog, do sada je zabeleženo da su pojedini građani predavali i registrovano oružje (za koje su imali odobrenje, odnosno urednu dokumentaciju), ali jednostavno nisu želeli više da ga poseduju.

– U ovakvim situacijama građani moraju da daju lične podatke, toj osobi izdaje se adekvatna potvrda i to oružje postaje vlasništvo države Republike Srbije. Recimo, predat je jedan pištolj, jedan revolver, jedna lovačka puška i 100 komada municije. Što se tiče neregistrovanog oružja, predata je jedna automatska puška, četiri bombe, jedan pištolj, jedna vazdušna puška i 310 metaka – rekao je Rajkov i još jednom apelovao da se PS preda nelegalno oružje, kao i ono čiji su vlasnici preminuli.

Na konstataciju da se provodi i akcija pojačanog prisustva policije u obrazovnim ustanovama, pa tako i u Čoki, Rajkov je naznačio da je to prioritet za celu Srbiju, pa tako i za područje čokanske opštine.

– U svakoj ustanovi postoji jedan kolega-policajac koji je tu prisutan; uključene su sve linije rada. Građani su sigurno već primetili i saobraćajce i operativnog radnika; svi smo na terenu, a sve u cilju da se slične tragedije kao nedavno u Beogradu i okolini Mladenovca, kao i bilo kakve druge, ne bi nikad desile – potvrdio je Pavle Rajkov.

On je, inače, stanje bezbednosti na području opštine Čoka ocenio kao veoma povoljno.

– Zamolio bih i građane Čoke da zadržimo stabilnost, razumnost i da pokažemo odgovornost, a roditeljima savetujem da proveravaju decu, pogotovo ono šta gledaju na društvenim mrežama, da uvide da li su to sadržaji za dečji uzrast i slično. U svakom slučaju, mi smo tu uvek za građane! Želimo da uvek imaju na umu da nismo represivni aparat, već smo tu da delujemo preventivno na bilo kakve ekscesne pojave; tu smo, pre svega, da svim građanima pružimo osećaj bezbednosti – zaključio je na kraju intervjua za Naxi Max radio načelnik Policijske uprave Kikinda Pavle Rajkov.

Podelite vest sa prijateljima