Besplatna analiza zemljišta · Max Info

Besplatna analiza zemljišta

Lokalna samouprava opštine Čoka obaveštava registrovane poljoprivrednike, da se počinje prikupljanje prijava za besplatnu hemijsku analizu za agrohemijsku analizu plodnosti poljoprivrednog zemljišta.

 

coka

Jedan poljoprivrednik ima pravo na besplatnu hemijsku analizu maksimalno za 10 uzoraka, isključivo na sopstvenim ili zakupljenim parcelama kao i na državnim poljoprivrednim parcelama koje se nalaze na teritoriji opštine Čoka.
 Ukupan predviđeni broj uzoraka na teritoriji opštine Čoka je 588. Prijava traje do isteka ovog broja uzoraka.
Potrebna dokumentacija prilikom prijave:
- tačan katastarski broj parcela na kojima se traži analiza tla,
- naziv kulture na dotičnim parcelama na 4 godine,
- jedinstveni matični broj građana (JMBG)
Prikupljanje prijava, popunjavanje zahtevnog formulara, uzimanje uzoraka na terenu a laboratorijsku analizu vrši Poljoprivredna stručna služba iz Sente.
Informisanje i prijava se vrši na sledećim telefonskim brojevima službe: 024/811-846, 062/785-528 ili 062/785-527.
Rezultate ispitivanja služba dostavlja proizvođačima poštanskim putem.

Podelite vest sa prijateljima