Čoki dostavljene BTI tablete · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 24°C

Čoki dostavljene BTI tablete

Obaveštavaju se građani da je preduzeće „Ciklonizacija“ A.D. Novi Sad dostavilo BTI tablete u opštinu Čoka. Od danas, 01. 06.2021. godine, tablete se dostavljaju po mesnim zajednicama, gde ih građani mogu preuzeti.

ll

Građani naseljenog mesta Čoka, tablete mogu preuzeti u zgradi opštine Čoka Potiska br. 20 kancelarija br 1.
BTI tablete su visoko selektivan biocidni proizvod koji deluje samo na larve komaraca. Primenjuju se u domaćinstvima gde postoji stajaća voda (septičke jame, kanali, kišničare, burad sa vodom, podrumi i dr.). Na svakom pakovanju tableta nalazi se uputstvo za upotrebu kao i način doziranja.

Podelite vest sa prijateljima