Dom zdravlja Čoka dobio novo sanitetsko vozilo · Max Info

Dom zdravlja Čoka dobio novo sanitetsko vozilo

 Zahvahljući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom, učinjeni su kvalitativni pomaci u oblasti zdravstva. 
Dom zdravlja Čoka  je dobio  novo sanitetsko vozilo, koje će značajno poboljšati uslove za pružanje zdravstvene zaštite stanovništva.


 

kkk

Predsednica Opštine Čoka, Stana Đember, posetila je ovu zdravstvenu ustanovu kako bi u razgovoru sa direktoricom Doma zdravlja, dr Suzanom Šišulović Krak i rukovodstvom Doma zdravlja razgovarala o benefitima novog sanitetskog vozila kada je funkcionisanje ustanove u pitanju, ali kako bi razgovarali o novim investicijama. 
''Bilo kakva investicija u zdravstvenu zaštitu je od krucijalnog značaja, bila ona rekonstrukcija objekta, kupovina novog vozila ili defibrilatora.. Moj tim i ja ćemo, kao i do sada, biti otvoreni da čujemo i uslišimo potrebe Doma zdravlja- jer je zdravlje ono što je najvažnije. Uprkos nedostatku lekara sa kojim se suočavamo, premda je konkurs permanentno otvoren i obezbeđeni su svi uslovi za stanovanje lekara, i uprava Doma zdravlja i lokalna samouprava preduzeli su sve da stanovništvo to što manje oseti.''
Direktorica Doma zdravlja, dr Suzana Šišulović Krak ističe da će ovo vozilo, koje je obezbeđeno uz pomoć resornog sekreterijata, u mnogome olakšati rad pri hitnim intervencijama, ali i transport pacijenata. Dr Šišulović Krak dodaje da je ove godine Dom zdravlja dobio uz pomoć Sekreterijata za zdravstvo i dva defibrilatora i dva pacijent monitora. Direktorka je istakla da bez podrške lokalne samouprave i resornog Sekretarijata rad ove institucije bio bi u mnogome otežan, i da je vid podrške značajan za svakog stanovnika opštine.

Podelite vest sa prijateljima