Inspekcije službe rade u skladu sa planovima i programima nadležnih ministarstava · Max Info

Inspekcije službe rade u skladu sa planovima i programima nadležnih ministarstava

Na redovnom kolegijumu koji je načelnik okruga Milivoj Linjački održao je sa predstavnicima inspekcijskih službi sa teritorije okruga u ponedeljak, 20. juna, razamtrane su aktivnosti članova inspekcijskih službi u prethodnom periodu, kao i problemimatika s kojom se susreću u svom radu.

Konstatovano je da su sve inspekcije radile u skladu sa planovima i programima nadležnih ministarstava, tako da je u prethodnom periodu obavljana kontrola bezbednosti i zdravlja na radu u građevinskoj i poljoprivrednoj delatnosti, kontrolisane zaštita prava intelektualne svojine, cene osnovnih životnih namirnica, zatim usaglašenost tehničke robe sa srpskim standardima, kao i kontrola odnosno monitoring voća i povrća na ostatke pesticide. Istovremeno, obavljana je, takođe, i kontrola prometa robe životinjskog porekla na registrovanim pijacama, zatim kontrola rada ugostiteljskih objekata, i ostale kontrole predviđene programima i planovima nadležnih ministarstava.

jjj

Podelite vest sa prijateljima