Obaveštenje za javnost · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 21°C

Obaveštenje za javnost

Redovna provera ispravnosti sirena za uzbunjivanje

kkk

Obaveštava se javnost da će se od strane Sektora za vanredne situacije – Operativnog centra 112 Kikinda, dana 01. septembra 2021. u 12 časova vršiti redovna provera ispravnosti sirena za uzbunjivanje emitovanjem znaka “PRESTANAK OPASNOSTI”- jednoličnim tonom u trajanju od 60s, u svim opštinama Severnobanatskog upravnog okruga.

Podelite vest sa prijateljima