Obaveštenje za poljoprivrednike, stočare i pčelelare · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 25°C

Obaveštenje za poljoprivrednike, stočare i pčelelare

Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare


U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

min

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je: https://stocarstvo.registar-uzb.rs/
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.
U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (smeštaj domaćih životinja, ishrana domaćih životinja, muža domaćih životinja ili lečenje domaćih životinja).
Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog.
Uputstvo za proizvođače voća i povrća
U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.
U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.
Spisak telefona na koje se može podneti prijava:

Okruzi: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobanatski, Severnobanatski, Severnobački, Zapadnobački i Sremski – kontakt telefon 064/88-18-449
Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486
Okruzi: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški – kontakt telefon 064/88–18–412.
U slučaju nedoumica poljprivredni proizvođači iz opštine Čoka mogu se obratiti na dežurne telefone u mesnim zajednicama:
- MZ Čoka 0230/471010 i 064/8619614
- MZ Sanad 064/1033911
- MZ Ostojićevo 060/1303305
- MZ Jazovo 069/1215733
- MZ Padej 065/8619619
- MZ Crna Bara i Banatski Monoštor 064/8031169
- MZ Vrbica 064/9487309
Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog. Spisak informacija koje mora da sadrži nalog možete preuzeti na sajtu MPŠV.

RADNI NALOG mora da sadrži sledeće informacije:
1. Ime i prezime zaposlenog
2. Broj lične karte
3. Jmbg
4. Prebivalište (mesto, ulica)
5. Tačnu lokaciju sa adresom zasada, farme ili pčelinjaka na koju se zaposleni upućuje
6. Period, odnosno vreme rada
7. Opis radova
8. Ime preduzeća/gazdinstva u čije ime zaposleni obavlja radove
9. Datum obavljanja radova (dan/mesec/godina).
PODACI GAZDINSTVA
1. RPG BROJ
2. GRAD
3. MESTO
4. ADRESA

Podelite vest sa prijateljima