Obuka mobilnih timova · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 24°C

Obuka mobilnih timova

Štab za vanredne situacije opštine Čoka održao je obuku članova mobilnog tima za pružanje podrške i pomoći sugrađanima koji su stariji od 65 godina. 

obuka

Mobilni tim počinje sa pružanjem usluge nabavke osnovnih životnih namirnica i medikamenata svih sugrađanima koji su izrazili potrebu preko kontakt centra Opštine. Članovi mobilnog tima posedovaće vidno izloženu legitimaciju mobilnog tima za vanredne situacije opštine Čoka, a na teritoriji naše opštine čini ga preko 60 volontera.

obuka1
obuka3

Podelite vest sa prijateljima