Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini · Max Info

Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisan je Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima prvog kruga u opštini Čoka, po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja za 2021. godinu. 

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem.


Rok prijavljivanja u Aplikaciji je do 13.01.2022. god. do 12 časova.

 
U KO Čoka je u toku sprovođenje postupka komasacije, položaj i struktura državne zemlje je promenjen, ulazak u parcele je iz komasacione mase.


Pregledna karta se nalazi na oglasnoj tabli Opštinske uprave Čoka i na zvaničnom sajtu opštine Čoka sa brojevima javnih nadmetanja iz Oglasa za KO Čoka. 


Kontakt telefon: 0648619608.

coka

Podelite vest sa prijateljima