Okrugli sto o unapređenju položaja žena u ruralnim sredinama · Max Info

Okrugli sto o unapređenju položaja žena u ruralnim sredinama

Okrugli sto na temu „Položaj žena u ruralnim sredinama – mogućnosti ostvarivanja prava“, uz učešće članova Saveta za bezbednost, Saveta za zapošljavanje i udruženja žena, održan je u kabinetu predsednice opštine Čoka Stane Đember.

ki

Skup je održan kao završna aktivnost u okviru projekta „Zajedno protiv nasilja nad ženama i devojčicama – osnaživanje žena u ruralnim područjima Banata da žive život bez nasilja“, a u uvodnom delu predstavljena je analiza lokalnog konteksta u opštini Čoka, rađena tokom trajanja projekta, o izazovima i rizicima sa kojima se susreću žene iz ruralnih sredina u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava.

Izneta su iskustva i stavovi, kao i podaci o tome na koji način instucije i ustanove u Čoki doprinose unapređenju položaja seoskih žena kroz omogućavanje njihova pristupa u zapošljavanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama i specijalizovanim uslugama za žene žrtve nasilja.

Predsednica Zrenjaninskog edukativnog centra Radoslava Aralica, potvrdila je da je da je ovaj projekat trajao 10 meseci i da je u tom periodu ostvarena veoma intenzivna i plodonosna saradnja sa seoskim udruženjima žena iz šest opština, među kojima su i Čoka i Kikinda iz Severnog Banata.

– Čuli smo u Čoki s kojim se to problemima suočavaju žene, da li postoje neke prepreke i kakvu podršku pružaju donosioci odluka, odnosno predstavnici čokanske lokalne samouprave, ženama u ostvarivanju njihovih socijalnih i ekonomskih prava. Premda je ovo mala opština, uverili smo se da se njeni čelnici izuzetno trude da poboljšaju njihov položaj, da rade na razvijanju značajnih programa i da imaju sjajne ideje, što je veliki plus, jer žene mnogo češće koriste te programe socijalnih usluga nego muškarci – izjavila je, pored ostalog Radoslava Aralica.

Predsednica opštine Čoka Stana Đember ocenila je da je pomenuti projekat bio veoma plodotvoran. Ona je, uz ostalo, napomenula da se saradnja između predstavnika Edukativog centra Zrenjanin i Udruženja žena “Sunce” Padej, kasnije proširila i na saradnju sa Udruženjem žena “Sjaj” iz Čoke.

– Na nekoliko radionica na kojima smo zajednički radili, zaključili smo i da bi bilo dobro da te aktivnosti budu podignute na viši nivo. Tako smo se upoznale i sa radom ovog Centra, pa se rodila ideja da to proširimo na celu opštinu – naglasila je predsednica Stana Đember.

Podsetivši na temu projekta, ona je u tom kontekstu istakla da je predstavljen rad lokalne samouprave o ovoj problematici, dodavši da je ostvarena plodonosna saradnja sa zrenjaninskim Edukativnim centrom.

– Želja nam je da ovo postane održivi Projekat na teritoriji naše opštine i da se proširi na sva naša udruženja žena koja egzistiraju na području Čoke, na obostrano zadovoljstvo lokalne zajednice i svih njih. Naravno, želimo i da problema s tim u vezi bude što manje i da ih već u startu preventivno sprečavamo – zaključila je predsednica opštine Čoka Stana Đember.

Inače, pomenuti projekat je realizovan u okviru programa „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, čiji je nosilac Kancelarija UN Women u Srbiji, uz finansijsku podršku Ambasade Norveške u Beogradu.

 

 

 

Podelite vest sa prijateljima