Opština Čoka obeležava Svetski dan prevremeno rođenih beba, 17. novembar · Max Info

Opština Čoka obeležava Svetski dan prevremeno rođenih beba, 17. novembar

Opština Čoka pridružila se obeležavanju ovog važnog datuma; kao znak podrške prevremeno rođenim "malim divovima", i u znak sećanja na njihove drugare koji, nažalost, nisu preživeli, kao i u cilju podizanja svesti javnosti o ovom velikom problemu, ispred zgrade lokalne samouprave postavljeni su ljubičasti baloni.

 

 

kkk

U Srbiji se za jednu godinu rodi više od 4000 prevremeno rođene dece. Svetski dan prevremeno rođenih beba, 17. novembar 2022. godine, po dvanaesti put se obeležava u svetu, sa idejom da se pažnja društva usmeri na ozbiljne probleme prevremeno rođenih beba i njihovih roditelja. U obeležavanju ovog događaja učestvuju mnogobrojna udruženja roditelja, profesionalne organizacije, kompanije i pojedinici.U obeležavanju ovog događaja učestvuju mnogobrojna udruženja roditelja, profesionalne organizacije, kompanije i pojedinici. 

Prevremeni porođaj je značajan zdravstveni problem u celom svetu zbog prateće smrtnosti, kratkotrajnih i dugotrajnih posledica, kao i visokih troškova za zdravstveni sistem i društvo u celini. Lečenje prevremeno rođenih beba je zahtevno, dugotrajno, skopčano sa brojnim rizicima i predstavlja veliki izazov za zdravstvene profesionalce, a za roditelje i porodicu, to je neočekivani događaj, izvor velike traume i hroničnog stresa. Nažalost, ne postoje efikasne rane intervencije za prevenciju prevremenog porođaja. Investiranje u prevenciju prevremenog porođaja treba da bude prioritet i kontinuirani zadatak, jer svaka beba zaslužuje da bude zdrava na rođenju.

Institut za neonatologiju je jedinstvena republička institucija tercijalnog nivoa u kojoj se leče visoko rizične prevremeno rođene bebe najmanje zrelosti i najmanje težine na rođenju. Institut za neonatologiju godišnje zbrinjava 20-25% od ukupnog broja prevremeno rođene dece na teritoriji RS i preko 50% dece koja se rode na teritoriji RS sa porođajnom telesnom masom ispod 1500g.

Zbog svega navedenog, Institut kontinuirano ulaže napore da se opremi najsavremenijom opremom i primeni najnovije metode u monitoringu, dijagnostici, lečenju i nezi, sa ciljem da se ostvari najbolji kvalitet života i kod najnezrelije prevremeno rođene dece. Pridužuje naporima The World Prematurity Network-a i EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) da se pažnja društva fokusira na ovaj važan globalni problem i da se prevremeno rođenoj deci omogući najbolje lečenje i nega, a njihovim porodicama preko potrebna podrška i pomoć. Njihov dan je 17. novembar.  Nažalost, ove godine u cilju uštede električne energije isključeno je dekorativno ljubičasto osvetlenje na svim gradskim objektima, simbol kolektivne brige za prevremeno rođene bebe i njihove porodice.

Međutim, ove godine je Institut dobio dozvolu nadležnog epidemiologa, pa će u saradnji sa Udruženjem roditelja prevremeno rođene dece "Mali div" i Unicefom organizovati tradicionalni susret i druženje lekara i medicinskih sestara zajedno sa bebama, bivšim pacijentima, i njihovim roditeljima.

Podelite vest sa prijateljima