Opština Čoka raspisala Javni poziv za dodelu auto sedišta, odnosno bezbednosnog podmetača za decu · Max Info

Opština Čoka raspisala Javni poziv za dodelu auto sedišta, odnosno bezbednosnog podmetača za decu

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji lokalne samouprave Čoka, u skladu sa Programom za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji čokanske lokalne samouprave, raspisuje javni poziv za dodelu auto-sedišta ili bezbednosnog podmetača za decu, u cilju unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Čoka za 2023. godinu.

 

jjj

Javni poziv, kako se precizira, raspisuje se za roditelje sa prebivalištem na teritoriji opštine Čoka i to za dodelu auto-sedišta za decu ili bezbednosnog podmetača za decu proizvedenih u skladu sa evropskim standardima.

Kako se ističe u dopisu, koji je potpisao predsednik Saveta za koordinaciju poslovne bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Čoka Anid Isaković, auto-sedišta za decu za putnička vozila sledećih su tehničkih karakteristika:

– auto-sedišta su za decu od 9-36 kg

– poseduju sertifikat ECE R44/04 za auto-sedišta za decu

– bezbedonosni podmetač (deca starija od tri godine i ne viša od 135 cm)

Kada je reč o kriterijumima za dodelu auto-sedišta za decu tj. bezbednosnog podmetača, jedan od roditelja deteta mora da poseduje putničko motorno vozilo, kao da jedan od roditelja deteta ima prebivalište na teritoriji opštine Čoka.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu je sledeća:

– dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila roditelja (očitana saobraćajna dozvola), ili overena punomoć od vlasnika vozila

– dokaz o prebivalištu jednog od roditelja deteta na teritoriji opštine Čoka (očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu)

– izvod iz matične knjige rođenih deteta (fotokopija), i

– za nezaposlene roditelje – uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje, a za samohrane roditelje – uverenje Centra za socijalni rad Čoka.

Sredstva za realizaciju Javnog poziva opredeljena su u budžetu opštine Čoka, definisana Programom za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji lokalne samouprave Čoka br. VI 016-2/2023-115/1od 08. 05. 2023.godine, a obezbeđena su sredstvima od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji opštine Čoka.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana, od 3. do 20. novembra 2023. godine, a neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prednost u dodeli auto-sedišta za decu ili sigurnosnih podmetača imaju roditelji blizanaca, samohrani i nezaposleni podnosioci zahteva pod uslovom da dostave uverenje o tome iz Nacionalne službe za zapošljavanje, a za samohrane iz Centra za socijalni rad Čoka.

Roditelji koji su dobili auto-sedište ili bezbednosni podmetač za decu i ostvarili svoje pravo po Javnom pozivu iz 2021. i 2022. godine nemaju pravo podnošenja prijave po ovom javnom pozivu.

Obrazac prijave se može preuzeti u kancelariji br. 22 a u zgradi Opštinske uprave opštine Čoka, svakog radnog dana u vremenu od 7,00- 15,00 sati ili na zvaničnoj internet stranici opštine Čoka.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Čoka, Potiska 20, 23320 Čoka, sa naznakom „Savet za bezbednosti saobraćaja za dodelu auto sedišta za decu ili bezbednsonog podmetača za decu“ ili lično na pisarnici opštine Čoka.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Čoka i na oglasnoj tabli u zgradi opštinske uprave.

Savet za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Čoka sačiniće zapisnik što sadrži predlog liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove utvrđene javnim pozivom.

Odluka o dodeli bespovratnih dečijih auto-sedišta ili bezbednosnih podmetača biće doneta u roku od sedam dana od dana isteka roka za prijavu, a što će biti objavljeno na zvaničnom sajtu opštine i na oglasnoj tabli opštinske uprave.

 

Podelite vest sa prijateljima