Pomoć ugroženim porodicama · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 2°C

Pomoć ugroženim porodicama

Dvadeset ekonomskih grantova u iznosu od 1.150,00 do 1.400,00 evra sa PDV-om 

l

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica u opštini Čoka i opredeljenosti opštine Čoka da uzme učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansiran je u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, sproveden je javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova ugroženim porodicama. Po sprovedenom javnom pozivu potpisani su ugovori sa korisnicima, kojima je dodeljena pomoć u vidu dodele ekonomskih grantova i to kroz nabavku i dodelu poljoprivredne opreme (plastenika) i materijala za razvoj i unapređenje ekonomskog položaja ovih ljudi. Dodeljeno je dvadeset ekonomskih grantova na teritoriji naše opštine, u iznosu od 1.150,00 do 1.400,00 evra sa PDV-om po porodičnom domaćinstvu korisnika.

llloo

Podelite vest sa prijateljima