Postavljena ograda oko jezera Jamurina · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 24°C

Postavljena ograda oko jezera Jamurina

 "Okrečena" i  voda  sa 225 kilograma kreča i dva kilograma plavog kamena

jjj

Zahvaljujući članovima Udruženja sportskih ribolovaca "Zlatica" Čoka i lokalnoj samoupravi Čoke, završeno je postavljanje ograde oko jezera Jamurina sa severne i istočne strane u dužini od 107 metara. Ograda odvaja rimokatoličko groblje i farmu goveda od jezera, a onemogućen je i prilaz ribokradicama.

Pre toga, članovi Udruženja postarali su se da ribe u njihovom jezeru Jamurina, lakše podnesu ove tropske dane. "Okrečili" su vodu u jezeru sa 225 kilograma kreča i dva kilograma plavog kamena, kako bi sprečili prekomereni razvoj algi, a time ribama ostavili više kiseonika.

bb

Podelite vest sa prijateljima