POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU · Max Info

POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

Ministarstvo odbrane Republike Srbije obaveštava i poziva sve muškarce rođene 2005. godine i starijih godišta (1993-2004), koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave radi izvršenja, zakonom propisane, obaveze uvođenja u vojnu evidenciju, što će se obavljati u periodu od 16. januara do 28. februara 2023. godine od 09.00 do 15.00 sati u kancelarijama Ministarstva odbrane na teritorijima opština mesta prebivališta.

 

mmm

U opštininama Kikinda, Ada, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta i Čoka ove aktivnoti biće u pomenutom periodu obavljane svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.

Kako se ističe u obaveštenju Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda, potrebno je da osoba koja se uvodi u vojnu evidenciju pokaže ličnu kartu, a ukoliko je ne poseduje, državljsntvo RS dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili uverenjem o državljanstvu; u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Muškarci navedenih godišta koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u evidenciju, jave najbližim diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i aterijalnoj obavezi, naglašava se na kraju obaveštenja Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda.

Podelite vest sa prijateljima