Pres konferencija o početku sakupljanja mešovitog reciklabilnog otpada u Čoki · Max Info

Pres konferencija o početku sakupljanja mešovitog reciklabilnog otpada u Čoki

Sakupljanje mešovitog reciklabilnog otpada u Čoki bila je tema pres konferencije na kojoj su govorili Olaj Tibor, predsednik čokanske Skupštine opštine, Stana Đember, predsednica opštine, Vukoman Matović direktor JKP Čoka i dr Gligor Gelert, direktor Regionalne deponije Subotica.

jjj

 

Oni su informisali predstavnike medija o početku sakupljanja mešovitog reciklabilnog otpada u Čoki, o preliminarnim rezultatima te akcije, kao i o daljim postupcima u cilju zaštite životne sredine putem odgovornog upravljanja mešovitog reciklabilnog otpada.

Direktor Regionalne deponije Subotica dr Gligor Gelert istakao je, u ime centralnog kompleksa za sekundarnu sirovinu, da tehnički mora biti rešena primarna selekcija koju je sada Čoka uvela, a gde najvažniju ulogu ima JKP Čoka.

– To je preliminarna selekcija vezana za domaćinstva tzv. dvokantni sistem odlaganja otpada u plave i zelene kante. Plava predstavlja reciklabilni otpad koji ima vrednost na tržištu, a zelena je predviđena za zeleni mešoviti komunalni otpad. Čoka je prva počela ovu akciju i to očekujemo i u ostalim opštinama – gradu Subotici, Bačkoj Topoli, Kanjiži, Senti, Novom Kneževcu i Malom Iđošu. U toj aglomeraciji moramo da počnemo ovu primarnu selekciju kako bi kompletan projekat zaživeo – rekao je Gligor Gelert.

On je naveo da su prvi rezultati u Čoki izuzetni i nisu očekivali da će probna faza biti ovako uspešna.

Predsednica opštine Čoka Stana Đember, napomenula je da se od 2016. godine, od kada njen tim rukovodi lokalnom samoupravom, ozbiljno pristupilo ovom projektu Regionalne deponije.

– Svesni smo svih klimatskih promena, a posebno su isplivali svi problemi u vezi sa neadekvatnim odlaganjem otpada i bukvalno nemarom prema životnoj sredini. Od 2016. opremili smo čokansko komunalno preduzećem adekvatnom mehanizacijom. Napominem, nije nimalo nije lak posao s tim u vezi pokrivati sedam mesnih zajednica – naglasila je Stana Đember.

Prema njenim rečima, nisu mala sredstva koja se svake godine direktno ulažu u Regionalnu deponiju. To je, kako je kazala, složen posao, ali da se opštinski predstavnici trude da ih rešavaju korak po korak.

– Jedan od tih koraka su plave kante i reciklaža otpada gde je upravo Čoka bila probna. Građani su se pokazali vrlo savesni i odgovorni u odlaganju otpada i zbog toga želim da ih pohvalim. Nadamo se da će se sve ove aktivnosti i narednih godina preneti i na ostala naseljena mesta opštine. Saniraćemo sve divlje deponije, što smo radili svake godine u saradnji sa svim nivoima vlasti. Što se tiče zaštite životne sredine moramo se svi, kao zajednica, uključiti počev od vrtića, da ne zagađujemo sredinu, da razvijamo svest o odlaganju otpada, kako bi zaživeo ovaj započeti projekat – ukazala je predsednica opštine Stana Đember.

Predsednik SO Tibor Olaj rekao je da je za opštinu Čoka važno da komunikacija na relaciji lokalna samouprava – Regionalna deponija Subotica i JKP Čoka, bude na visokom nivou kako bi pitanja u vezi sa upravljanjem otpadom sve bolje i konkretnije rešavali.

– U novembru 2022. godine doneta je opštinska odluka, koje su morale doneti sve ostale opštine u sistemu, a koja se odnosi na upravljanje komunalnim otpadom; mislim i na klasičan iz domaćinstava što smo do sada slagali u zelene kante, a mislim i na komunalni otpad koji će biti recikliran i ubuduće biti sakupljan u plave kante (papir, karton i staklo pvc i ostalo.) Naši građani imaju ovu mogućnost od početka januara ove godine pošto je JKP Čoka svim građanima podelilo besplatno plave kante – rekao je Tibor Olaj.

On je takođe potvrdio da je prva akcija jako dobro protekla.

– Prvi preliminarni podaci, nakon što je regionalna deponije vizuelno i kvalitativno pregledala, dobri su i povoljni. To je još jedan podstrek da idemo dalje sve u cilju očuvanja naše životne zajednice – naveo je Tibor Olaj.

Vukoman Matović, direktor JKP, posebno je pohvalio višegodišnju saradnju i finansijsku podršku od opštine na čelu sa predsednicom Stanom Đember.

– To je doprinelo tome da je ovo preduzeće prilično dobro opremljeno što je svakako preduslov da možemo uopšte da idemo dalje. Pored ostalog da danas budemo opremljeni I za iznošenje mešovitog reciklabilnog otpada. Naša ideja probnog rada dvokantnog sistema je svesrdno podržana – zaključio je Vukoman Matović.

lll

Podelite vest sa prijateljima