PRIJAVE ZA NOVČANU POMOĆ DECI  · Max Info

PRIJAVE ZA NOVČANU POMOĆ DECI 

Iz čokanske opštinske uprave obaveštavaju sve građane opštine Čoka da su počele prijave za novčanu pomoć koju država daje deci uzrastaa do 16 godina,  u iznosu od 10.000 dinara. 

Za eventualnu pomoć u vezi sa pomenutom prijavom građani mogu lično da se obrate Zlatku Rajiću u prostoriji opštine Čoka, kancelarija br. 27, ili na telefon 064-8619-932.

 

kkk

Inače, pravo na pomoć države ima svako dete državljanin Srbije do 16 godina starosti, kao i deca rođena nakon 21. novembra 2006. godine. Prijavljivanje dece je počelo 20. avgusta i traje do 20 septembra, a obavlja se elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs.

Pravo na uplatu novčane pomoći od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Prilikom prijavljivanja dece, samohrani očevi, osim pomenutih podataka koje dostavljaju majke, moraju da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo.

Hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći, izuzeti su od prijavljivanja i njima će novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Proces prijavljivanja za ovu jednokratnu pomoć države je vrlo jednostavan i traje minut ili dva, jer podnosioci prijave, odnosno majke treba samo da unesu broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj žele da im bude uplaćen novac.

Prijavljenima će novac biti uplaćen na račune u periodu od 25. septembra do 1. oktobra.

 

Podelite vest sa prijateljima