Prijavljivanje putem portala eTurista · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 2°C

Prijavljivanje putem portala eTurista

Preuzimanje Excel tabele na sajtu opštine Čoka

eee

Opština Čoka poziva ugostitelje koji pružaju uslugu smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva, a svoje usluge pružaju na teritoriji naše opštine, da ispune svoju zakonsku obavezu i prijave se radi evidentiranja i unošenja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista). Od 1. oktobra 2020. godine, ugostitelji su u obavezi da isključivo putem portala eTurista vode evidenciju prijavljivanja domaćih i stranih turista.

Odgovarajuću Excel tabelu ugostitelji mogu preuzeti sa sajta Opštine Čoka u elektronskoj formi, a predaju u štampanoj formi u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Čoka, Čoka ul. Potiska br. 20. kancelarija br.1. svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 časova.

Podelite vest sa prijateljima