Proglašeno vanredno stanje na teritoriji opštine Čoka · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: -4°C

Proglašeno vanredno stanje na teritoriji opštine Čoka

Zbog pogoršane epidemiološke situacije opštinski štab za vanredne situacije doneo odluku radi efikasnijeg sprovođenja mera zaštite kao i zaštite života i zdravlja ljudi.

jjj

Štab za vanredne situacije opštine Čoka na 33. sednici održanoj 15.12.2020. godine donosi sledeći predlog, a predsednik opšine donosi odluku o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Čoka i to:

  1. Proglašava se vanredna situacija za celu teritoriju opštine Čoka, od dana 15.12.2020.godine, zbog pogoršanja epidemiološke situacije usled širenja epidemije zarazne bolesti COVID 19.
  2. Donošenjem ove Odluke, do sada donete Naredbe i akti Opštinskog štaba za vanredne situacije vezane za preduzimanje mera na sprečavanju širenja epidemije zarazne bolesti COVID 19 ostaju na snazi.
  3. Vanredna situacija se proglašava radi efikasnijeg sprovođenja mera zaštite kao i zaštite života i zdravlja ljudi.
  4. O sprovođenju ove Odluke staraće se Opštinski štab za vanredne situacije opštine Čoka u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 81/2018).
  5. Ovu Odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Severnobanatskog upravnog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredne situacije u Kikindi, Zavodu za javno zdravlje Kikinda, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja sa teritorije opštine Čoka.
  6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom listu opštine Čoka.
  7. Komandant Štaba za vanredne situacije opštine Čoka,
  8. Stana Đember
     

Podelite vest sa prijateljima