Rehabilitacija kolovoza u ulici Maršala Tita u Ostojićevu · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 18°C

Rehabilitacija kolovoza u ulici Maršala Tita u Ostojićevu

Nosilac radova je GP „Graditelj NS“ DOO Novi Sad.

kolovoz

Predsednica opštine Čoka, Stana Đember potpisala je ugovor o nabavci radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Maršala Tita u Ostojićevu, sa grupom izvođača, a nosilac radova je GP „Graditelj NS“ DOO Novi Sad.

Rok za izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora je pedeset kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao. Po završetku radova, uslovi za odvijanje svakodnevnog saobraćaja u ovoj ulici će se znatno poboljšati.

Podelite vest sa prijateljima