SO Čoka: Finansijska podrška porodicama sa decom · Max Info
10°C

SO Čoka: Finansijska podrška porodicama sa decom

– Odlukom o na 21. sednici Skupštine opštine Čoka, održanoj u utorak 30. avgusta, utvrđena su prava tih porodica na teritoriji čokanske opštine, nosioci prava, uslovi i način ostvarivanja pomenutih prava i druga pitanja od značaja u ovoj oblasti – potvrdio je za Naxi Max radio predsednik opštinske skupštine Tibor Olaj.

 

Opstina

On je pojasnio da prava na finansijsku podršku porodici sa decom čine prava roditelja i dece koja se ustanovljavaju prvenstveno radi podsticaja rađanja na teritoriji opštine Čoka, a istovremeno zbog poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece.

Odlukom SO Čoka utvrđena su sledeća prava na finansijsku podršku porodici sa decom:

1. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dete

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete u novoj godini

3. pravo na pomoć za đake prvake – u vidu nabavke školskog pribora

4. pravo na pomoć za đake prvake – u vidu nabavke udžbenika

5. pravo na poklon za učenike nosioce Vukove diplome za osnovno obrazovanje

6. pravo na poklon đaku generacije Hemijsko prehrambene srednje škole Čoka i

7. pravo na poklon istaknutim sportistima čokanske opštine.

Na istoj sednici SO, na kojoj je razmotreno ukupno 17 tačaka dnevnog reda, odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Čoka za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine.

Reč je, kako je naveo Tibor Olaj, o zakonskoj proceduri i obavezi, koja je utvrđena republičkim propisima o budžetskom sistemu, a odnosi se na redovno praćenje izvršenja budžeta.

– Kada je reč o prihodima i primanjima za sve izvore budžeta, sredstva su ostvarena u iznosu od 228 miliona dinara, što je za oko 5% manje ostvarenje u odnosu na isti period prošle godine i predstavlja ostvarenje od 39,65 odsto u odnosu na ovogodišnji plan – rekao je Tibor Olaj.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Čoka za izveštajni period iznose 232 miliona dinara za sve izvore, što je oko 35% u odnosu na planiranu veličinu.

– Kada sve saberemo, prihode i primanja s jedne strane, i rashode i izdatke s druge strane, možemo uočiti da je u prvom polugodištu 2022. godine ostvaren budžetski deficit od oko 4 miliona dinara. Ipak smatramo da je to dobrim delom rezultat dejstva jednokratnih činilaca i stoga predstavlja privremen rezultat i kako se budemo priližavali kraju budžetske godine postepeno će doći do uravnoteženja budžeta – ukazao je predsednik SO Čoka.

Odredbama Statuta opštine Čoka utvrđeno je da je Opštinsko veće dužno da Skupštini opštine podnosi tromesečni izveštaj o radu, što su članovi tog tela i uradili za period od 1. januara do 31. marta 2022. godine i za period od 1. aprila 04. do 30. juna 2022. godine; predloženo je da ti dokumenti budu usvojeni, što je nakon razmatranja i učinjeno.

Skupština opštine, prema rečima Tibora Olaja, dala je saglasnost i na izmene i dopune pograma poslovanja za 2022. godinu JKP „Čoka“. Data je saglasnost na finansijski i izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja i odluku o raspodeli dobiti za 2021. godinu, kao i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti od 1. januara do 30. juna 2022. godine Regionalne deponije DOO Subotica.

Takođe, data je saglasnost i na izmene i dopune programa rada Centra za ocijalni rad opštine Čoka za 2022. godinu i na plan i program rada čokanskog Kulturno obrazovnog centra za 2023. godinu.

Odbornici Skupština opštine dali su saglasnost i na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Radost“ Čoka.

Podelite vest sa prijateljima