Stana Đember potpisala Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 24°C

Stana Đember potpisala Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti

Ukupan iznos sredstava 2.156.458.00 dinara

jjj

Predsednica opštine Čoka Stana Đember potpisala je Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Kako stoji u Ugovoru, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opštini Čoka će preneti ukupan iznos sredstava za odobrene namenske transfere na godišnjem nivou, za finansiranje, ugovorom predviđenih, usluga socijalne zaštite u visini od 2.156.458,00 dinara, u rokovima predviđenim zakonom  kojim se uređuje budžetski sistem.

Predsednica opštine Čoka Stana Đember potpisala ovaj dokument u ponedeljak, 31. maja 2021. godine .

 

Podelite vest sa prijateljima