Subvencije za projekte unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 14°C

Subvencije za projekte unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja

Čoka među 36 opština i gradova

kkk

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić uručio je proteklog petka ugovore vredne 34 miliona dinara predstavnicima 36 opština i gradova koji su pravo na sredstva ostvarili na osnovu Konkursa za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine.

Ugovor o dodeli sredstava potpisala je i predsednica opštine Čoka Stana Đember. Ovim planom izvršiće se analiza postojećeg stanja i utvrditi prioritetni ciljevi razvoja čokanske opštine, kao i način njihove realizacije. 

Resorni sekretar je naglasio da je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu spreman da u ovom procesu lokalnim samoupravama pruži konkretnu i vidljivu podršku kako putem bespovratnih sredstava, tako i u fazi sprovođenja planova razvoja koji predstavljaju preduslov za usvajanje odgovarajućih strategija za ostvarivanje planirane vizije razvoja i upravljanja javnim politikama na lokalnom području.

Podelite vest sa prijateljima