Suzbijanje larvi komaraca u sredu · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 22°C

Suzbijanje larvi komaraca u sredu

Vreme početka tretmana 8:00  
 

komarci

Tretman će se obavljati sa zemlje preparatom LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele i to na sledećim lokalitetima: Čoka, Sanad, Vrbica, Crna Bara Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare 

Za sve informacije o tretmanu možete se obratiti na sledeće telefone:   Milenko Radosavljević 064 81 211 51  
 

Podelite vest sa prijateljima