Usvojen tekst oglasa za regulisanje zemljišta u Ostojićevu · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 31°C

Usvojen tekst oglasa za regulisanje zemljišta u Ostojićevu

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, počevši od 8. jula 2021. godine

šš

– Saglasno odluci sa prethodnog zasedanja Skupštine opštine Čoka, odbornci su na sednici održanoj u sredu, 7. jula, jednoglasno usvojili tekst oglasa za prikupljanje ponuda o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu – potvrdio je predsednik Skupštine Tibor Olaj.

On je za Naxi Mah radio podsetio da je na prethodnoj, 10. sednici Skupštine opštine Čoka, održanoj 15. juna, usvojenim izmenama odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu u korist čokanske opštine, pored ostalog, određeno da će nepokretnost biti pribavljena putem prikupljanja pismenih ponuda, a da će oglas za prikupljanje ponuda utvrditi i objaviti Skupština opštine Čoka.

Raspisuje se, dakle, i objavljuje Oglas za pribavljanje nepokretnosti – izgrađenog građevinskog zemljišta sa odgovarajućim poslovnim objektom sa zemljištem uz zgradu i zemljištem u građevinskom području, u užem centru naselja Ostojićevo, a sve to u javnu svojinu opštine Čoka – precizirao je Tibor Olaj.

Prema njegovim rečima, u oglasu su jasno i tačno definisani uslovi i kriterijumi koje mora ispunjavati nepokretnost što se pribavlja, kriterijumi koji se odnose na kupoprodajnu cenu, uslovi za podnošenje ponuda, dokumentacija što se prilaže prilikom podnošenja ponude, rok za podnošenje ponuda i druga pitanja.

Oglas, pored objave u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji opštine Čoka, biće objavljen i u Službenom listu opštine Čoka, na oglasnoj tabli opštinske uprave čokanske opštine, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Čoka.

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, počevši od 8. jula 2021. godine.

Tibor Olaj je dodao da su na sednici u sredu, kao i obično, na dnevnom redu bila i odbornička pitanja.

Podelite vest sa prijateljima