Stanje bezbednosti na teritoriji Policijske uprave u Kikindi u januaru 2024. godine · Max Info

Stanje bezbednosti na teritoriji Policijske uprave u Kikindi u januaru 2024. godine

Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u januaru ove godine, bilo je povoljno. Prioritet u radu Policijske uprave u Kikindi bila je prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana Severnobanatskog okruga. 

POLICIJA

Na području Policijske uprave u Kikindi, u januaru 2024. godine, registrovana su 124 krivična dela (151- 2023.) što čini smanjenje od 17,88%. Iz oblasti opšteg kriminala, ukupno je registrovano 108 krivičnih dela ili 14,96% manje u odnosu na januar proššle godine (127- 2023.g). Iz oblasti privrednog kriminala, otkriveno je 12 krivičnih dela što je za 14,28% manje nego u istom periodu prethodne godine (14-2023.g). Iz oblasti visokotehnološkog kriminala evidentirano je jedno krivično delo i iz ekološkog kriminala 3 krivična dela.

U januaru je 11 lica uhvaćeno u izvršenju krivičnog dela, a od ukupno 43 registrovana krivična dela sa nepoznatim izvršiocem, rasvetljeno je 48,84% krivičnih dela.

Podneto je 11 krivičnih prijava zbog osnova sumnje da je izvršena krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga. 

Registrovano je 5 krivičnih dela nasilje u porodici i izrečeno je ukupno 49 hitnih mera (36 privremenih mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 13 privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana). 

Registrovano je 40 krivičnih dela protiv imovine (2022-44), i to: 20 krađa, 19 teških krađa i 1 prevara.

Na teritoriji Severnobanatskog okruga u januaru 2024. godini nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana. Broj registrovanih prekršaja u januaru ove godine je 21, što je manje za 34,37% u odnosu na isti period 2023. godine (32).  

U oblasti bezbednosti saobraćaja u januaru 2024. godine evidentirano je ukupno 25 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 3,85% u odnosu na 2023. godinu. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih lica, dok je 6 osoba zadobilo teške telesne povrede i 12 osoba lake telesne povrede.

Otkriveno je ukupno 835 prekršaja po saobraćaju. U kontroli saobraćaja otkriveno je 85 prekršaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 311 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, 134 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 5 prekršaja zbog upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje i 3 prekršaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Pogranični poslovi, kretanje i boravak stranaca i
suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima

Ostvarena je efikasna zaštita državne granice i pograničnog područja, kao i dosledno sprovođenje zakona u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca, izdavanja putnih isprava, u upravnim poslovima i poslovima oružja i državljanstva.

U januaru 2024. godine, prema stranim državljanima preduzete su 393 mere, dok je u istom periodu 2023. godini prema stranim državljanima preduzeta 231 mera. 

Tokom januara realizovano je 16 dislokacija iregualrnih migranata, gde je ukupno dislocirano 76 migranata iz tzv. „divljih kampova“ i smešteno u regularne prihvatne centre KIRS-a.


Upravni poslovi

Podsećamo vlasnike oružja, koji nisu izvršili zamenu starih obrazaca oružanih listova za oružane listove sa čipom, da su u obavezi da to učine do 05. marta 2024. godine.

Takođe, apelujemo na građane da koriste mogućnost elektronskog zakazivanja termina za izradu dokumenata, putem Euprave.gov.rs, kao i uslugu onlajn zamene vozačke dozvole.

Podelite vest sa prijateljima