Stanje bezbednosti na teritoriji Policijske uprave u Kikindi u martu 2024. godine · Max Info

Stanje bezbednosti na teritoriji Policijske uprave u Kikindi u martu 2024. godine

Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u martu 2024. godine, bilo je povoljno. Prioritet u radu Policijske uprave u Kikindi bila je prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana Severnobanatskog okruga.

ć

Na području Policijske uprave u Kikindi, u martu 2024. godine, registrovana su 134 krivična dela (172-2023.), što čini smanjenje od 22,09%. Iz oblasti opšteg kriminala, ukupno je registrovano 118 krivičnih dela što čini smanjenje od 16,31% (141- 2023.g). Iz oblasti privrednog kriminala otkriveno je 6 krivičnih dela što iz oblasti visokotehnološkog kriminala evidentirana su 3 krivična dela i iz ekološkog kriminala 6 krivičnih dela.

Od ukupno 54 registrovana krivična dela sa NN učiniocem u martu, rasvetljeno je 40,74% krivičnih dela.

Takođe, od 54 registrovana krivična dela po poznatom učionicu, u martu su 23 lica uhvaćena u izvršenju krivičnog dela.

U ovom periodu podneto je 10 krivičnih prijava zbog izvršenih dela u vezi narkotika.

Registrovano je 7 krivičnih dela Nasilje u porodici i izrečeno je ukupno 40 hitnih mera (27 privremenih mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 13 privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana).

Registrovano je 61 krivično delo protiv imovine i to: 44 krađe, 12 teških krađa, 1 razbojništvo, 1 prevara, 1 iznuda i 1 prikrivanje.

Na teritoriji Severnobanatskog okruga u martu 2024. godini nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana. Otkriveno je 27 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je u odnosu na mart prethodne godine smanjenje za 43,75%.

U oblasti bezbednosti saobraćaja u martu 2024. godine evidentirano je 36 saobraćajnih nezgoda što predstavlja povećanje za 24,14% u odnosu na 2023. godinu (29). U saobraćajnim nezgodama poginulo je 1 lice, dok je 8 lica zadobilo teške telesne povrede i 16 lica zadobilo je lake telesne povrede.

Prilikom regulisanja i kontrole saobraćaja na putevima, kontrole učesnika u saobraćaju, vozača i vozila otkriveno je 1512 prekršaja, što je za 2% manje u odnosu na isti period prošle godine (1541). U martu ove godine u kontroli saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola otkriveno je 126 prekršaja, zbog prekoračenja dozvoljene brzine 163, nekorišćenja sigurnosnog pojasa 312, upotrebe mobilnog telefona 36 i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 1 prekršaj.

Pogranični poslovi, kretanje i boravak stranaca i
suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima

Ostvarena je efikasna zaštita državne granice i pograničnog područja, kao i dosledno sprovođenje zakona u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca, izdavanja putnih isprava, u upravnim poslovima i poslovima oružja i državljanstva.

U martu 2024. godine, prema stranim državljanima preduzeto je 337 mera, dok su u istom periodu 2023. godini prema stranim državljanima preduzete 192 mere.

Ukupno je realizovano 20 akcija dislokacija, gde je ukupno dislocirano 77 iregualrnih migranata pronađenih u zoni granične linije, koji su prevezeni i smešteno u regularne prihvatne centre KIRS-a.

 

 

 

Podelite vest sa prijateljima