Najnovije vesti iz opštine Čoka | Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 24°C

Suzbijanje komaraca

Vrednost usluge je 2.997.960,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.